Air transport

- 国际空运 -

易速信达与国际知名承运商拥有长期的稳固合作,运力资源处于行业前列,自有48条全球空运物流航线,充分满足客户淡、旺季舱位需求。


自主研发了订舱、运力、报价、转运等业务系统,以科技智慧助力公司数字化转型,预见智能物流的未来。

To charter a plane

- 全年定班包机 -

专注欧美、东南亚、中东等航线,与20+主要航司长期合作,自有48条全球物流专线,满足客户淡季、旺季舱位需求。

 • HKG-MST

  (Hong Kong - Maastricht, the Netherlands)

  4 shifts per week

  (Hong Kong - Maastricht, the Netherlands)

 • HKG-RUH

  (HongKong - Riyadh, Saudi Arabia)

  4 shifts per week

  (Hong Kong - Maastricht, the Netherlands)

 • HKG-SYD

  (HongKong - Sydney, Australia)

  4 shifts per week

  (Hong Kong - Maastricht, the Netherlands)

 • XMN-MST

  ((Xiamen - Maastricht,the Netherlands))

  3 shifts per week

  (Hong Kong - Maastricht, the Netherlands)

 • HKG-KUL

  (HongKong - Kuala Lumpur,Malaysia)

  6 shifts per week

  (Hong Kong - Maastricht, the Netherlands)

 • SZX-CDG

  (Shenzhen - Paris,France)

  3 shifts per week

  (Hong Kong - Maastricht, the Netherlands)

 • HKG-JFK

  (HongKong - New York,USA)

  2 shifts per week

  (Hong Kong - Maastricht, the Netherlands)

 • MFM-RUH

  (Macao - Riyadh,Saudi Arabia))

  2 shifts per week

  (Hong Kong - Maastricht, the Netherlands)

 • HKG-LHR

  (HongKong - London,UK)

  2 shifts per week

  (Hong Kong - Maastricht, the Netherlands)

 • CTU-MEX

  (Chengdu - Mexico City)

  2 shifts per week

  (Hong Kong - Maastricht, the Netherlands)

 • HKG-AMS

  (HongKong - Amsterdam, the Netherlands)

  2 shifts per week

  (Hong Kong - Maastricht, the Netherlands)

 • CAN-LHR

  (Guangzhou - London,UK)

  2 shifts per week

  (Hong Kong - Maastricht, the Netherlands)

 • HKG-CDG

  (HongKong - Paris,France)

  2 shifts per week

  (Hong Kong - Maastricht, the Netherlands)

全球更多航线持续开发中···